φαλάρων

φάλαρα
neut gen pl
φάλαρον
boss
neut gen pl
φαλά̱ρων , φάλαρος
having a patch of white
fem gen pl
φαλά̱ρων , φάλαρος
having a patch of white
masc/neut gen pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • Φαλάρων — Φάλαρος having a patch of white masc gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • PERSIA — quae Persis Ptol. Plin. l. 6. c. 25. et Melae, l. 1. c. 2. Farstan, et Farsistan incolis, teste Castaldô, Provincia Asiae notissima atque clarissima, inter Susianam ad occasum, et Carmaniam ad ortum; atque inter Parthiam ad Boream et sinum… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.